Graduacja 2024

Szanowni Absolwenci,

Dziękujemy serdecznie za udział w Uroczystej Promocji Absolwentów Uczelni Łazarskiego studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Pożegnania są zawsze trudne, zwłaszcza gdy żegnają się ludzie, którzy przez kilka lat tworzyli jedną wielką uniwersytecką rodzinę. Jednak pamiętajcie, że nawet po ukończeniu studiów drzwi Uczelni Łazarskiego są dla Was zawsze otwarte.

Na Uczelni Łazarskiego staramy się kreować atmosferę sprzyjającą budowaniu przyjaźni. Marzymy o tym, aby relacje, które łączą uczelnię i słuchaczy nie kończyły się wraz z otrzymaniem dyplomu. W tym celu powstał Klub Absolwenta Lazarski Alumni, do którego serdecznie zapraszamy. Chcemy być z Wami w stałym kontakcie i przyglądać się Waszym sukcesom.

Przeżyjmy to jeszcze raz!

 

Program

16:00 Wprowadzenie sztandaru i senatu, powitanie tegorocznych absolwentów oraz zaproszonych gości
16:05 Gaudeamus Igitur w wykonaniu Katarzyny Ignatowicz
16:10 Przemówienie prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego, rektora Uczelni Łazarskiego
16:15 Przemówienia przedstawicieli tegorocznych absolwentów
16:30 Uroczyste wręczenie dyplomów studentom nagrodzonym Rektorskim Dyplomem Uznania oraz dyplomami za aktywność na rzecz Uczelni Łazarskiego  
17:10 Wręczenie Listów Gratulacyjnych
18:00 Czas na pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek
19:00 Zakończenie uroczystości

*W Graduacji mogą uczestniczyć absolwenci, którzy w danym roku akademickim ukończyli jednolite studia magisterskie, studia I bądź II stopnia, a także osoby, które uzyskały absolutorium, ale nie podeszły do egzaminu dyplomowego.